ABS Application Server

Dropshipping


Importeren en Exporteren


Importeren en exporteren vraagt kennis van zaken, u bent administrator en weet wat u doet!


 • Kies in het linkermenu de actie die u wilt uitvoeren U kunt Importeren maar ook Exporteren, voor Import en Exporteren kiest u een
  XML of een CSV file en/of type
  Afhangkelijk van de extentie *.xml of *.csv zal het datafile verwerkt worden.

  De Applicatie server zal niet zelfstandig een fout aangegeven extentie corrigeren!

 • Het CSV file zal op de eerste regel een veldverzameling hebben die de data bevat.
  Zonder die opsomming van velden onderbreekt de module zijn actie.
 • Het XML file heeft na de root-item een array met data records
  XML veldnamen, opties en dergelijke kan de routine zelf vinden.
 • Onderin kunt u zelfs een andere dan de standaard database opgeven. • U kiest een tabel waar de data in geimporteerd of geexporteerd moet worden.
  Daarna kunt zowel bij CSV als XML, per veld kiezen welke velden een opties hebben of welke een parent relatie hebben.
 • Ook verwacht de module dat u een META tabel heeft en kiest waar alle niet in de basis tabel aanwezige velden,
  de data van wordt opgeslagen.
  Dit in het model van: parent_id = ID; shop_iD=?; language_id=?; key = veldnaam; value = data;
  Indien aanwezig worden ook shop_id en language_id gezet.
 • Nadat u een datafile heeft gekozen opent de pagina waar u verdere informatie kan opgeven.
 • De importmodule kan de keuzeopties/attributen ook controleren, dit kost wel extra verwerkingstijd. Doormiddels van een checkbox kunt u daarvoor kiezen.

 • Er is een uitgebreide documentatie aanwezig, de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Het systeem kan allerhande datamodellen aan en heeft geen moeite met onbalance in onderling onvergelijkbaar aantal velden. De gebruiker moet weten wat hij doet, zo maar iets aanmodderen is niet aan te raden.
  Veruit het beste advies is:


Maak een backup van uw database VOOR dat u begint!