ADE-Solutions Netto Contant Calculation Copyright © 2009
Maak hier uw calculaties om te bepalen of de investering die u voornemens bent te doen, ook rendement zullen gaan opleveren.
Daar bereken we de netto contante waarde voor, om te bepalen wat het huidige bedrag in de toekomst nog waard zal zijn.
   
Toekosmtige waarde: We beginnen met de inschatting wat het object in de toekomst voor een waarde zal hebben.
Huidige waarde: Geef dan de huidige waarde van het object.
Investeringen: Wilt u wel of geen investeringen doen, u kunt ze mee laten wegen in uw calculatie.
Lasten : Mogelijk zijn er maandlasten die berekend moeten worden.
Inkomsten : Interessant word het pas, wanneer uw ook inkomsten genereerd.
Rente : Helaas berekenen de banken verschillende percentages rente, de rente op inkomsten is meestal lager.
Looptijd: Belangrijk is ook de geschatte tijdsduur, door te varieren in de opgaaf kunt u duidelijk de invloed daarvan berekenen
Netto Contante Waarde
Toekomstige waarde     Taal :
Huidige waarde      
Investering      
Lasten x  
Inkomsten x  
Inkomsten rente   %    
Lening rente   %    
Looptijd