ABS-Hosting stelt gratis on-line facturatie  beschikbaar.

Doe ook uw voordeel en gebruik onze GRATIS on-line facturatie module die u eenvoudige een factuur laat samenstellen en deze naar het e-mail adres van u en uw klant verstuurd. Na aanmelding is standaard facturering gratis! Zelf testen [KLIK HIER]?

facturatie

Per factuurregel kunt u:
 • aantal product of diensten opgeven
 • omschrijving geven
 • een korting percentage opgeven
 • een vast bedrag als korting opgeven
 • netto prijs invoeren
 • BTW percentage opgeven
Per order kunt u:
 • een extra korting percentage
 • een vastbedrag als korting aanbieden
 • onbeperkt aantal factuurregels toevoegen
 • factuurregels verwijderen
 • een totaal opmerking plaatsen
 • elke klant ter Wereld per e-mail factureren

Natuurlijk worden alle opgave onthefly (direct) doorgerekend in alle getoonde totalen, zelfs indien factuurregels worden toegevoegd of verwijderd.

Uiteindelijk resultaat is een factuur die per mail verzonden wordt naar u en uw klant, waarbij betalende klanten hun eigen logo (vooraf) kunnen toevoegen. Waar u of uw klant zich bevinden is niet belangrijk meer, overal vandaan kunt u hun met uw facturen bereiken.

Resultaat factuur

De betaalde deelneming module voorziet naast het on-line factureren het beheren van uw debiteuren, tevens zijn er veel rapporteringsmogelijkheden. Snel en gemakkelijk uw factuur aanmaken en deze naar u en uw klant als mail of als mail met PDF bestand laten versturen.

DEBFACT dienstverlening is een dochter ABS-Hosting

Veel bedrijven willen groeien, maar als debiteuren te laat betalen komt op termijn de liquiditeitspositie (financiële positie) van uw bedrijf onder druk te staan. Geldt dit ook voor úw bedrijf? Door uw (nieuwe) facturen aan DebFact van ABS-Hosting uit te besteden, beschikt u sneller over liquiditeit. Wij incasseren uw facturen en beheren uw debiteuren namelijk voor u.

De debiteuren inkomsten worden door uw klant rechtstreeks op uw bankrekening gestort, wij verlenen u een dienst en zullen die normaal aan u factureren.

Afhankelijk van uw betalingsafspraken met uw klanten zal onze debiteurenbeheer uw klanten begeleiden en zo nodig uit uw naam contact met hen opnemen. Wij verzorgen daarmee van start tot finish uw uitstaande debiteuren, bij ingebrekestelling kunnen onze juridische partners op uw verzoek handelend optreden.

Uw voordelen zijn:

 1. Snelle facturering van uw goederen en diensten.
 2. Geen nazorg of uw debiteuren wel betalen.
 3. Professionele debiteurenbewaking.
 4. Inzage in de ontwikkeling van uw debiteurenportefeuille
 5. Minder administratieve lasten.
 6. U kunt zich op de hoofdzaken in plaats van de randzaken van uw bedrijf richten.

Debiteurenbeheer is maatwerk. In een persoonlijk gesprek bespreekt DebFact van ABS-Hosting graag uw situatie en mogelijkheden.

DebFact is DE specialist op debiteurenbeheer.

Wij helpen ondernemers hun facturen sneller te incasseren wat hun liquiditeitspositie per direct doet verbeteren.

Omdat geen enkele onderneming hetzelfde is, levert DebFact uitsluitend maatwerk. Dit doen wij door ons te verdiepen in uw bedrijf, uw debiteuren situatie met uw klanten te leren kennen en alle mogelijkheden en kansen voor verantwoord debiteurenbeheer te benutten.

DebFact werkt met een professioneel team en staat dicht bij u als klant. Onze medewerkers kennen de markt en verliezen de marktontwikkelingen in uw branche niet uit het oog zodat wij weten waar voor u de kansen liggen. Onze telefonist(e) benaderen uw klanten professioneel en met respect, ook wanneer uw klanten bewust of onbewust in betalingsachterstand met u zijn geraakt. Niettemin bent u onze klant en zullen wij hun bij betalingsachterstand vriendelijk doch dringend verzoeken deze achterstand in te lossen.
Alleen op uw verzoek schakelen wij onze juridische partners in, die ook voor de afhandeling van incasso’s  kunnen zorgdragen.

U kunt de relatie met uw klant optimaliseren, wij zullen u afschermen en begeleiden ook bij de meest lastige debiteuren.

Heeft u interesse ?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Mail adres

BATCHtools licentie 15 €
Programming pays my bills. Selling files yours? Come on, give me a fair share!
Koop nu een licentie en steun ons in de verdere ontwikkeling en onderhoud van BATCHTools
Hot Offers

Webshop.

Neem nu ook een webshop en vergroot uw verkoopmogelijkheden.


Vraag offerte aan.

Vraag vrijblijvend een offerte, laat u door onze adviseurs, adviseren en begeleiden.


Van start tot finish.

Van start tot finish begeleiden wij u bij het opzetten van uw webshop.

Online Facturatie