Decision Support System (DSS), een Beslissingsondersteunend systeem

MakeDecision

Start van het ondersteunend proces, u gaat een besluit nemen en wilt daar een vergelijking wat betreft de onderliggend gemaakte keuzes. Volgende stap is uw keuzes met een waarderingscijfer te koppelen aan gekozen factoren. Geheel zelfstandig berekend het programma de beste keuze, in volgorde van bereikt waarderingsgetal worden de keuze mogelijkheden aan u getoond. De huidige ontwikkeling is nog op commerciële basis, in ongeveer een maand willen wij de module op onze website gratis ter beschikking van beleidsmakers stellen.

Try it !

MakeDecision

Het aantal betrokken keuzen is aan de gebruiker, of heel veel keuzes een evenwichtig oordeel tot gevolg heeft is aan u.

Ook het aantal overwegingen zijn vrij te kiezen, daar zullen hoofdzaken vaak aan de orde zijn. Bij een groter aantal overwegingen zal de juistheid van het geadviseerde waarschijnlijk toenemen. Als eerste wordt naar de belangrijkheid van de overweging gevraagd, daarna wordt per opgegeven keuze een waarde in combinatie met de overweging gegeven. Die waarde kan ook negatief zijn, de waarde is bepaald naar bijdrage aan de doelstelling van de combinatie keuze. 

MakeDecision5

Het DSS zal een intelligente keuze berekenen, daarnaast laat het door middel van de kleur zien of de keuze gerelateerd aan de aangegeven factoren überhaupt een goede keus is. Fel groen is een super keus, rood is een afrader. Dus een best berekende beste keus die met rode achtergrond kleur wordt weergegeven is toch een afrader! 
MakeDecision10

BATCHtools licentie 15 €
Programming pays my bills. Selling files yours? Come on, give me a fair share!
Koop nu een licentie en steun ons in de verdere ontwikkeling en onderhoud van BATCHTools
Hot Offers

Webshop.

Neem nu ook een webshop en vergroot uw verkoopmogelijkheden.


Vraag offerte aan.

Vraag vrijblijvend een offerte, laat u door onze adviseurs, adviseren en begeleiden.


Van start tot finish.

Van start tot finish begeleiden wij u bij het opzetten van uw webshop.

Online Facturatie